1. Polska 9 lotów
2. Chile 6 lotów
3. Francja 6 lotów
4. Holandia 4 loty
5. Hiszpania 2 loty
6. Niemcy 2 loty
7. Rosja 1 lot